Kontakt

Adresa: Cigeľ, 971 01 Cigeľ

Predseda: Július Krausko

tel: 0918 660 350

IČO: 00622320

DIČ: 2021127702

Dátum založenia: 10.06.1993

Právna forma: Spoločenstvá vlastníkov bytov a pozemkov, s právnou subjektivitou

Vlastníctvo: Súkromné tuzemské

Výbor: Július Krausko, Blažena Máliková, Ján Fajer, Lenka Pánisová a Vladimír Krausko

Dozorná rada: Ján Krausko, Antónia Šušolová, Mjartn Anton

Kontaktujte nás