Doplnenie výboru

09.03.2021 13:07

Pozemkové spoločenstvo Urbariát Cigeľ hľadá záujemcov z radov vlastníkov spoločenstva na prácu vo výbore pozemkového spoločenstva na funkciu tajomník, tajomníčka, takisto hľadá do výboru záujemcu na pozíciu účtovník, učtovníčka, nakoľko členovia výboru sa vzdali týchto funkcíí a odstúpili. Konkrétne informácie o kvalifikačných predpokladoch a pracovných činnostiach podá záujemcom predseda pozemkového spoločenstva buď osobne alebo telefonicky.