Nový predseda

15.04.2023 08:42

V piatok 14. apríla 2023 sa konalo valné zhromaždenie, na ktorom bol zvolený nový predseda, Ing. Stanislav Marcikán.