Stanovy pozemkového spoločenstva

28.02.2014 21:06

Valné zhromaždenie dňa 26. 4. 2019 svhválilo Stanovy_2019.pdf