Stanovy pozemkového spoločenstva

28.02.2014 21:06

Valné zhromaždenie dňa 28. februára 2014 schválilo Stanovy PS Cigeľ.pdf