Stanovy Pozemkového spoločenstva Urbariát Cigeľ, platné od 26.4.2019

24.05.2019 18:34

Valné zhromaždenie dňa 26. apríla 2019 schválilo upravené Stanovy PS Cigeľ_2019.pdf