Zmluva o spoločenstve podľa ustanovení zákona 97/2013

28.02.2014 20:57

Valné zhromaždenie nášho pozemkového spoločenstva dňa 28. februára 2014 schválilo Zmluvu o založení PS Cigeľ